От днес животновъдите могат да кандидатстват за субсидии по схемата de minimis за отглеждането на крави, биволици, овце-майки и кози-майки, съобщиха от фонд „Земеделие“. Крайният срок е 23 април, но заради празниците реално могат да се ползват 11 работни дни, в които ще тече приемът на документи.
Всяко стопанство може да получи до 15 000 евро (в левова равностойност 29 337 лв.) за период от три данъчни години (2012 - 2014).
На следващото заседание на фонда ще се определи сумата, която се пада за глава животно.
Документи ще се подават в областните дирекции на фонда по постоянен адрес за физическите лица и едноличните търговци и по адрес на регистрация на юридическите лица. Срокът за сключване на договорите и изплащане на помощта е от 8 до 23 май 2014 г.
Условието е животновъдите да запазят 75% от броя на животните, за които е получена помощта до 31 декември 2014 г.