Ако търсите някаква книга в библиотеката на читалище „Ангел Кънчев“, но тя в момента е взета от друг читател, ще можете да си я запазите, при това без да излизате от дома. Това ще направите по възможно най-бързия начин - като влезете в електронна връзка с библиотекарката. Улеснението е част от пакета нови услуги, които читалището въвежда в момента благодарение на своята идея „Нови пространства за читалищната библиотека“, който е спечелил финансиране по програмата за подкрепа на малки художествени проекти на Община Русе. Благодарение на този проект за въвеждане на софтуер за автоматично обслужване на читателите, който е разработка на библиотекарката Кармен Димитрова, читалището ще осигури електронна картотека и заемане на литература. С други думи, страницата с привичните хартиени читателски картони вече се затваря и се отваря нова, която е в крак с новите технологии.
В пакета с модерни услуги ще влизат също свободно търсене в електронния каталог, презаписване на литература, изготвяне на справки с акцент върху образователните програми за ученици от всички степени и още, казва секретарят на читалището Моннарина Зебилянова. Така ще имаме възможност също да включим към нашата база данни и електронни каталози и на други читалищни библиотеки, а това поставя едно начало за бъдещи надграждания, обяснява тя.
По проекта ще се работи усилено през летните месеци и в началото на есента, тъй като през ноември той трябва да бъде финализиран. Когато електронната обработка влезе в действие, екипът на читалището ще направи художествена инсталация от отпадналите атрибути на хартия, която да напомня за недалечното минало.
Работата по проекти е сред приоритетите на читалище „Авгел Кънчев“ в Русе. Само за последните 7-8 години по такива разработки институтът е получил над 60 000 лв., с които са направени наложителни ремонти, създадена е музейна сбирка, подновени са сценични костюми. Пак с пари по проекти читалището отпразнува два юбилея и закупи нови книги за библиотеката. Проведохме два юбилея, закупихме голям брой книги. Една от интригуващите инициативи, която се радва на голям интерес, върви под наслова „Предай нататък“ - свободен достъп до книги и периодичен печат, която читалището осъществява заедно със съседно кафене.