Отломки от древноримски колони и стели с надписи на латински, старинни каменни кръстове и цилиндрични мраморни знаци с послания от издълбани причудливи арабски писмена са стоварени пред Историческия музей. Артефактите очакват да бъде завършен строежът на лапидариума в пространството зад музея, за да намерят своите места там.
В момента все още вървят изкопните и подготвителните работи за бъдещия атракционен минипарк, в който посетителите ще могат да разглеждат древните находки под открито небе. Редом с тях ще бъдат разположени макети на културно-исторически забележителности, които ще пресъздават атмосферата от минали времена по някогашните земи на Русе и в околностите. Пак там ще бъде оформено и амфитеатрално пространство за артистични, образователни и развлекателни събития, което ще прибави нова сцена към досегашните в града, като разнообрази географията на културния афиш. 
Както „Утро“ писа, изграждането на лапидариума е част от проекта за създаването на общ туристически ансамбъл в града, който се реализира по оперативна програма „Регионално развитие“. Общата стойност на проекта е близо 4,5 милиона лева, като с тях предстои да бъде завършен строежът на Природонаучния музей в Русе и да бъде направен ремонт на част от регионалната библиотека „Любен Каравелов“. Предвижда се в сутерена на Природонаучния музей да бъде създаден и единственият по рода си за страната аквариум с вместимост от 50 000 литра, където посетителите ще могат да видят представители на флората и фауната по Долен Дунав.