Зеленчукопроизводството ще бъде включено в списъка на обвързаното плащане за следващия период 2015-2020 г., заяви зам.-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов на среща със земеделски производители в Сливо поле, област Русе, съобщиха от МЗХ.
По този начин около 100 милиона евро или 13% от сумата за директни плащания ще бъдат разпределени за отглеждане на определен вид култури и животни. Конкретното разпределение на вида култури и животни, които ще се включат в списъка, ще бъде обсъдено с браншовите организации, подчерта зам.-министър Абазов.
Той призова земеделските производители да се възползват максимално от различните възможности за подпомагане. Специално за зеленчукопроизводителите той посочи, че в зависимост от регионите и типа на производството, земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по схемата за качество на плодове и зеленчуци, по схемата de minimis, по схемата за подпомагане при неблагоприятни климатични условия и други.
В срещата взеха участие кметът на Сливо поле Георги Големански и ръководители на регионалните структури на МЗХ.