През следващите две години бизнесмени и професионалисти в различни области на администрацията, икономиката и индустрията ще работят заедно с преподавателите от Русенския университет за осъвременяване на учебните програми в Електрофакултета и Бизнесфакултета. Това е възможно благодарение на европроект по програма „Развитие на човешките ресурси“.
Ние имаме опит в отношенията с бизнеса и от години провеждаме Дни на работодателите, благодарение на които изградихме трайни взаимоотношения с потребителите на нашите дипломирани бакалаври и магистри, каза доц.Велизара Пенчева, зам.-ректор на университета.
В най-големия факултет - Електофакултета ще си сътрудничат с „Щайнерелектроник“, „Дан електроник“, „Дартек“ и „Зжи Ел Си“ по 95 учебни програми. Там ще бъде създадена нова лаборатория за практически упражнения, в която част от занятията ще провеждат специалисти от фирмите. Обучение ще се извършва и в реална работна среда.
Бизнесфакултетът пък е избрал за партньори Областната администрация, Община Русе, „Еконт Експрес“, Пристанищния комплекс, Русенската стопанска камара, „Доминекс Про“ и „Каолин“. Там ще бъдат осъвременени 32 учебни програми по специализиращи дисциплини.