Филмът за Ауровил, Градът на зората, и срещата с единствената живееща в него българка Татяна Ташева събудиха вчера интереса на русенци, които търсят духовния път. Единение, красота и хармония са основите, на които ауровилци градят живота си, показа лентата, а Татяна разказа как е организирано обществото в този необичаен град.
Ауровил е обществена лаборатория, създадена през 1968 година в Южна Индия с подкрепата на ЮНЕСКО. Татяна живее там от 10 години. През нейния поглед протестите у нас и по света показват стремежа на хората да се обединяват в общности. Като сравнява българите с различните националности, които живеят в Ауровил, Татяна няма съмнение в заключението си - че хората у нас са благи и носят голяма човещина. В Ауровил също има противоречия и конфликти, но ги разрешаваме главно като потискаме егото си и търсим общоприемливото, сподели Татяна Ташева.