Черноморският комплекс "Албена" очаква около 3-5 на сто ръст
на броя на туристите през новия сезон спрямо миналото лято.
Повече ще бъдат летовниците от Русия, Румъния, Германия, гостите
от Скандинавските страни ще са колкото през миналия сезон, но с
добра прогноза за развитието на този сектор от пазара през
следващите години. Това съобщи изпълнителният директор на
"Албена" АД Красимир Станев пред журналисти във ваканционното
селище. По думите му българските туристи вероятно ще отбележат
спад от 10 на сто.
Изпълнителният директор на акционерното дружество коментира,
че чуждестранният поток от туристи, който по думите му е много
инерционен, не се влияе от политическата ситуация в страната.
Разбира се, колкото по-стабилна е държавата, толкова по-добре,
но чуждестранните летовници са дошли просто да почиват и нямат
отношение към проблемите на деня, каза туристическият деятел.
Според Станев туристическият бранш само губи от това, че
няма ресорно министерство. Секторът е разпокъсан не само
географски, но и стопански и има много проблеми за решаване - от
експлоатацията на плажните ивици, инфраструктурата и
автомобилния трафик в курортите, пречиствателните станции - до
подготовката на изпълнителни кадри и защитата на туристите от
незаконните търговци, добави изпълнителният директор на
"Албена"АД. Той смята, че е необходима и по-голяма координация
във външнотърговската политика в туристическата индустрия, за да
бъде преодоляна "старата болест" като недостатъчната реклама в
чужбина.