Това ще става по строго определен ред, описан в проект на Закона за защита при свръхзадълженост на физическите лица, по-известен като Закон за частния фалит. В близките дни Министерството на правосъдието, подготвило проекта, ще го внесе за обсъждане в правителството, съобщава "Преса". Основният принцип, заложен в закона, е, че човек ще изплаща само дълговете, които реално може да погаси с имуществото и приходите си. Три години след молбата за фалит, задълженията ще се отписват. Предвидена е специална процедура за освобождаване от нелечимите дългове.

Затъналият борчлия трябва да обяви пред съда, че е "свръхзадължен" и не може да погаси дълга си. За целта той трябва да декларира цялото си имущество и доходи и така ги предоставя "на разположение" на кредиторите. Оттук насетне затъналият е длъжен да съхранява декларираното имущество и де декларира всички ново придобити активи, както и да внася в особена сметка всеки доход извън жизнено необходимите средства и вещи, защитени по закон. От съотношението между активите и пасивите на борчлията трябва да е безспорно ясно, че задълженията му не могат да бъдат погасени при осребряване на цялото имущество плюс "разумно очакваните доходи" през следващите 3 години. Друго условие, за да бъде допусната защита на вечния длъжник, е той да е добросъвестен и да не е изпадал в умишлена свръхзадлъжнялост, нито пък да е харчил с широки пръсти. Защитата на длъжниците ще поемат районните съдилища. Но истинността на декларираните обстоятелства ще се проверява не от съдиите, а от кредиторите.

Десет години след обявяването на молбата за защита, длъжникът ще е с ограничени права. Той няма да може да бъде учредител на търговски дружества, нито да участва в управителни органи и надзорни съвети. Ограниченията ще отпадат, ако изплати задълженията си, макар и погасени.