Всеки пет от десет деца (57.5%) е изложено на пасивно тютюнопушене в дома си. Това показва проучване, направено от Националния център по обществено здраве и анализи. Пушат 45.7% от бащите и 39.0% от майките. Само 42.5% от децата живеят в дом без тютюнев дим.
Включвайки обаче и индикатора „тютюнопушене на други възрастни" - баба, дядо и роднини пушачи, относителният дял на тези домове намалява до 39%. Преобладават случаите с един пушач - съответно 32% и 31%. Двамата родители пушат в ¼ от случаите, а с 3-5 пушачи са 5% от семействата.

Най-много са родителите пушачи в Силистра (81.9%) и Добрич (78.1%), Враца (76.7%) и Видин (72.1%), а най-малко - в София област (40.7%), Ямбол (41.6%), София-град (43.5%) и Бургас (43.7%). Отчита се намаление в броя на застрашените деца в сравнение с проучванията в предходните 2002 г. и 2008 г., съответно с 14% и 11%.

Според анализа в 11.9% от семействата през бременността са пушили и двамата родители, в 45.4% - само бащата, а в 2.9% - само майката. Непушачи през бременността са 51,7% от семействата. Разликата по региони е значима, като най-голям е относителният дял на бащите пушачи в Силистра (68,4%), Добрич (66,2%), Видин (64,3%), Разград (60%). Най-много майки са пушили през бременността в Търговище (28.2%), Стара Загора (24.2%), Монтана (20.0%) и Видин (19.2%).

Все още голяма част от родителите омаловажават риска от пасивното тютюнопушене за здравето на детето, като продължават да пушат в негово присъствие или в помещения, в които „то прекарва най-малко време".