Русенският университет е избран от Европейската комисия да участва в новата международна класация на университетите „U-Multirank“, стана ясно вчера. Според заявката на университета на първия етап от оценителната процедура, която ще продължи до декември, обект на наблюдение и оценка ще бъдат професионалните направления от машинното инженерство.
500 висши училища от Европа и света участват в класацията, провеждана по инициатива на Европейската комисия. За разлика от други съществуващи рейтингови системи „U-Multirank“ ще подрежда университетите по по-широк кръг от критерии, за да се получи по-реалистична и по-полезна представа за предлаганите от различните висши училища услуги.