Европейският парламент одобри днес многогодишния бюджет на съюза за периода 2014-2020 г., приключвайки продължилия няколко месеца блокаж, след като на документа беше дадена по-голяма гъвкавост при усвояването на кредитите.

Евродепутатите гласуваха политическа резолюция, която бе приета с мнозинство от 474 гласа при 193 против и 42 въздържали се. Одобряването на бюджета в юридическия му аспект се очаква през септември или октомври. Датата за този нов вот ще зависи от увеличението на бюджета с 11,2 милиарда евро, които държавите-членки трябва да предоставят за приключването на приходната част на бюджета на съюза за 2013 г.

Президентката на Литва Далиа Грибаускайте, чиято страна е ротационен председател на ЕС, днес се ангажира пред Европарламента да осигури изпълнението на този ангажимент от страна на държавите, които са принудени да увеличат вноските си.