Вследствие на проверките почти е изчезнала стоката с произход Гърция на борсите, търгува се в момента единствено и само българска продукция, съобщи земеделският министър Димитър Греков.

В рамките на днешните проверки в Пловдивско е спряна доставка от 10 тона некачествени домати предназначени за нашия пазар, идващи от Гърция. Констатирани са и нарушения на митническите тарифи, проблеми с финансовите документи на продуктите. Проверките ще продължат освен през този месец и през август и септември. България се е превърнала в разграден двор за влизането, както на качествена, така и на изключително некачествена земеделска продукция, коментира министърът. Според него проблемите на производителите на плодове и зеленчуци не са решени дългосрочно, тъй като винаги досега въпросите са се решавали "пожарникарски" и "от днес за утре".

Заради проблемите на българските зеленчукопроизводители на заседанието на кабинета Греков е предложил да се разработи система от мерки, насочен към вноса, износа и преминаването на селскостопанска продукция и храни.