Няма да бъдат налагани финансови корекции по програма САПАРД за одитните мисии, които са проведени през 2011, 2012 и 2013 г. Това стана ясно от писмо на Рудолф Мьогеле - заместник генерален директор на Главна Дирекция "Земеделие и развитие на селските райони" към Европейската комисия до ръководството на МЗХ, съобщиха от министерството.

Въз основа на кореспонденцията и отговорите на компетентните органи в България по отношение на трите одитни мисии по програма САПАРД няма да бъдат налагани финансови корекции и те се считат за приключени.