Решението за съдбата на главния архитект Симеон Рангелов се отлага. Днес той трябваше да се яви пред дисциплинарната комисия на Общината, за да отговаря на въпросите й за законността на „преместваемото“ кафене на Красимир Даков и детската площадка срещу него. Вместо това Рангелов влязъл по спешност в болница. По същата причина той не е представил в понеделник в комисията и писмен отговор на зададените му въпроси.
Тъй като процедурата изисква да го изслушаме, на днешното си заседание взехме решение да поискаме кметът да удължи срока ни за произнасяне, обясни за „Утро“ председателят на дисплинарката Димитър Генков. Той уточни, че разнищването на казуса ще продължи, едва когато арх.Рангелов отново се върне на работа.
Дисплинарната комисия бе свикана миналата седмица със заповед на кмета Пламен Стоилов по Закона за държавния служител. Тя трябваше да прецени дали гл. архитект е нарушил правилата, когато е разрешил заведението на пл. „Батенберг“ да бъде изградено като преместваем обект. А поводът стана писмо на прокуратурата и експертиза на РНДСК-Шумен, според които обектът не може да има такъв статут. На това основание русенските магистрати поискаха кметът Пламен Стоилов да издаде заповед за премахване на незаконното заведение.
В отговор кметът свика дисциплинарката, за чуе нейното становище. В нейните правомощия е да прецени дали е невинен, или заслужава наказание - уволнение или само понижаване в ранг. Преди това Стоилов предложи на арх.Рангелов да подаде оставка, а той поиска време за размисъл.