Половин година преди изтичане на крайния срок за млечните ферми да се приведат според европейските изисквания, три четвърти от регистрираните стопанства от Русенско са заплашени от принудително спиране на работа, показва регистърът на земеделското министерство. Според последната му актуализация от миналия месец, броят на фермите от първа категория, отговарящи на стандартите, в областта е 148. 4 са на ръба, класирани втора категория. 441 са третокатегорийни, което значи, че не са направили почти нищо, за да покрият изискванията.
Преди година и половина постоянният комитет по хранителната верига и здравеопазване на животните към Европейския съюз реши да даде още две години на кравефермите, за да покрият европейските изисквания. Тогава заплахата тегнеше над 1000 млекопроизводители от Русенско. Сега се оказва, че тези, които са се разбързали да покриват стандартите, се броят на пръсти, а може би липсват съвсем. Над 500 ферми просто са изчезнали от картата на областта, а останалите, в голямата си част отглеждащи по няколко крави, просто изчакват срока да изтече, за да влязат в същата статистика. Парадоксално, но намалява и броят на първокатегорийните кравеферми, отговарящи на всички евростандарти. Към ноември миналата година те бяха 153, сега са с 5 по-малко.