Иск за 30 015 лева обезщетение за нанесени морални и материални вреди заведе русенец срещу прокуратурата, която обвини, че незаконно го е пратила да лежи в Психото. Само че вече две съдебни инстанции обясняват на Д.Д., че всъщност виновна за случая е не прокуратурата, а бившата му съпруга. И отхвърлят иска му.
През 2011 година бившата вече половинка на Д.Д. подала жалба в прокуратурата, че „съпругът й вероятно страда от психично заболяване, в резултат на което е агресивен и опасен“. И че заплашвал нея и сина им с убийство. Районната прокуратура отказала да настани човека за принудително лечение, но последвала жалба до Окръжна прокуратура, която разпорежда допълнителна проверка. Д.Д. не се явил на насрочената дата за преглед и последвало прокурорско постановление за принудителното му завеждане при лекар. Така на 11 ноември човекът бил откаран в Психото за преглед от съдебен психиатър. Още при влизането Д.Д. подписал „информирано съгласие за лечение“. Дали изобщо някой, който влиза в лечебно заведение разбира какво точно подписва, е друга тема. Факт е обаче, че на 16 ноември психиатрите го изписват, защото се оказало, че не е за тях. И два дни по-късно Районната прокуратура логично слага точка на историята.
Междувременно обаче „опасният“ си платил 15 лева за престоя в Психоцентъра и претърпял срам, унижение и удар по достойнството си, за които сега иска обезщетение в размер на 30 000 лева. Въпросът е кой трябва да му ги плати.
Две съдебни инстанции са категорични: не и прокуратурата. Тя не го е настанявала на принудително лечение без нужда, а е разпоредила само да бъде принудително отведен на преглед в Центъра за психично здраве. Освен това самият той е подписал „информираното съгласие“ за лечението си. И накрая - Законът за отговорността на държавата за нанесените от органите й щети изрично изброява в кои точно случаи прокуратурата може да носи отговорност и изпращането на преглед не е сред тях.
Негативните преживявания на ищеца, са от действията на бившата му съпруга, която е инициирала производството пред Районна прокуратура, заключава Апелативният съд във Велико Търново, и отхвърля иска срещу прокуратурата.
Остават въпросите за какво тогава този човек цели 6 дни е лежал в това твърде специфично здравно заведение и дали все пак няма да има възмездие за половинката му, която го е докарала дотам.