Изтича срокът за декларирането на корпоративния данък, напомнят от Националната агенция за приходите (НАП). Днес е и последният ден, в който фирмите могат да платят налога.

Близо 200 хиляди декларации за облагане с корпоративен данък са подадени по електронен път. До изтичането на определения срок се очаква в Агенцията да постъпят общо около 400 хиляди формуляра.

Днес е и крайният срок, в който трябва да се плати дължимият корпоративен данък след приспадането на направените авансови вноски. Фирмите, които подават декларациите си по електронен път, ползват 1 процент отстъпка от налога, но не повече от 1000 лева. Отстъпката се ползва, само ако и данъкът е внесен в срок.

И през тази година продължава съвместната инициатива на НАП с Националния статистически институт за подаване само на едно място на годишните отчети за дейността на фирмите, които те представят едновременно с данъчните декларации. Запитвания от граждани и фирми се приемат в информационния център на НАП и на електронната поща на Агенцията.

Данъчната кампания за физическите лица продължава до края на април - срок, в който заедно с декларирането на доходите трябва да се внесе и дължимият налог.