Трансформациите в собствеността и акционерното участие на „Свинекомплекс Николово“ не само не забавят ход, но и се ускоряват, показват последните събития около дружеството. Както става ясно от съобщение до фондовата борса, публичната компания е продала дъщерната си фирма „Липник-Свинекомплекс Николово“ ЕООД. Купувач е един от акционерите на свинекомплекса - „Хайбрид“ ООД. Той придобива цялото производство на местни продукти срещу 5000 лева, колкото е уставния капитал на дъщерната фирма. Сделката е одобрена от Съвета на директорите, на който гласа си за нея са дали представителите на другите двама акционери. Както повелява Законът за публично предлагане на ценни книжа, представляващият „Хайбрид“ не е участвал в гласуването.
Отделянето на производството на местни продукти от „Свинекомплекс Николово“ в дъщерна фирма стана преди година и половина и даде старт на невероятно бърза трансформация на публично търгуваното дружество, вследствие на което истинските му собственици потъват все повече в мъгла.
До май миналата година свинекомплексът бе под контрола на групата фирми „Лаудис“, собственост на небезизвестния руски бизнесмен Константин Циганов. В края на май фирмите от групата „Лаудис“ прехвърлиха дяловете си на регистрираната в Люксембург офшорка „Вестпарк Файненшъл груп“, чиито собственици не бяха обявени. Само седмица по-късно обаче бе извършена нова препродажба, при която „Вестпарк“ се раздели с две трети от притежаваните акции в „Свинекомплекс Николово“. По една трета придобиха „Хайбрид“ ЕООД и „Пимаро България“ ЕАД. Така дружеството вече има трима големи собственици, които притежават по 32% от капитала.
„Хайбрид“ ЕООД, която сега купува производството на месни продукти, е фирма, създадена през 2008 г. от Антон Габровски със седалище в Николово и с предмет на дейност отглеждане на свине. След няколко промени в собствеността, в края на април, тъкмо преди сделката с „Вестпарк“, седалището й е преместено от Николово в София, а тя е придобита от Ангел Стумбов, в момента управител и на „Лаудис Сити“.
„Пимаро България“ също има чуждестранна връзка, но - кипърско-руска. Едноличното акционерно дружество се управлява от Александър Василиевич Биков и Наталия Николаевна Бикова, която е руски гражданин.
Преди месец „Свинекомплекс Николово“ докладва и за успешно пласирана емисия варанти, използването на които може да промени съществено акционерното участие в дружеството при последващи увеличения на капитала.