12 юридически и 93 физически лица са закупили предложените от русенската „Син Карс“ 2 млн. акции с номинал 1 лев, показва списъкът на акционерите, подаден в Търговския регистър. Както „Утро“ писа, дружеството направи фурор на фондовата борса, като получи заявки за три пъти повече капитал от предложения. На търга на 1 юни бяха класирани едва 6 поръчки, но се оказа, че най-голямата е от посредника „Елана Трейдинг“, който е подал офертата от името на над 100 свои клиенти. Набраните 2 милиона капитал ще бъдат използвани за оборудване на завод за електрически автомобили в Русе и установяване на представителство в Германия.
Най-много акции - 395 193 или 19,76% от емисията, е придобил „ДФ ОББ Платинум Облигации“. 142 000 акции са закупени от „Парт Трейдинг“ ООД, Шумен, за 100 000 акции е класирано „Джи Ес Кей Инвест“, София, а със 70 000 лв. се е включил и „ДФ Елана Високодоходен фонд“. 50 000 акции са закупени от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД, дружество собственост на изпълнителния директор на „Софарма“ Огнян Донев.
Акции на „Син Карс“ са закупили 93 физически лица, сред които има и чужденци. Лидер с покупка за 160 хил. лв. е Теодор Анадолиев, следван от Иванка Иванова със 147 хил. лв. и Златомир Ангелов със 100 хил. лв.
Очаква се вписване на емисията акции в Търговския регистър, Централен депозитар, Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и обявяване на начална дата за търговия.