По 6 случая на насилие над деца са работили през първата половина от годината социалните работници в Русе, а по един - колегите им в Бяла. „Зачестяват случаите на тормоз, макар да не се осветляват“, каза вчера директорът на Регионалната дирекция за социално подпомагане Татяна Дончева.
Особено фрапиращ е последният случай. 12-годишно малтретирано дете само потърсило полицейска закрила. А причина за това били честите скандали и побои от майка му. През по-голямата част от живота му за него се грижел бащата, на когото били присъдени родителските права. Той обаче починал и малчуганът бил поверен на грижите на неговите баба и дядо. Внезапно майката настояла тя да го гледа и го прибрала при себе си. Съвместният им живот обаче не бил розов и освен физическото насилие, детето било свидетел на честата смяна на партньорите на майка си, като дори било изхвърляно на улицата. В резултат на поисканата закрила майката вече е с ограничен достъп до детето си.
При останалите случаи често се е налагало настаняването на жертви на насилие в най-близкия кризисен център, който е в Силистра. „Хората с увреждания и децата могат да поискат защита от домашно насилие от Районния съд“, обясни Дончева. Правна и социална помощ пък оказват сдружение „Център Динамика“, Комплексът за социални услуги за деца и семейства и Центърът за обществена подкрепа в Две могили.