Със 100 лева повече за адвокат ще се бъркаме вече, ако искаме да се разведем. Това предвижда изменената Наредба за минималните размери на адвокатските възнаграждения, публикувана в Държавен вестник.
От документа става ясно, че някои от минималните възнаграждения за адвокати скачат дори двойно. Ако искаме да прекратим брака с половинката си по исков ред, вече ще трябва да плащаме 600 лева на адвоката, вместо сегашните 500 лева. Дори разводът да е по взаимно съгласие – отново ще се наложи да добавим 100 лева към досегашните 300.

Делата за признаване на бащинството или неговото оспорване пък скачат двойно. От 250 лева възнаграждението за адвокат ще стане 500 лева.

Най-чувствително обаче ще ни ударят по джоба тарифите при административните дела. Колкото по-голям е паричният интерес на жалбоподателя, толкова повече пари той трябва да плати на адвоката си. Досега при такова дело с материален интерес от 5000 до 10 000 лева се полагаха 450 лева за адвоката плюс 4% за горницата над 5000 лева. Такива например са вече данъчните дела. За тях вече ще трябва да отделим 500 лева плюс 5% от горницата над 5000 лева.