Влиянието на шистовия бум върху американската икономика е силно преувеличено. Надеждите, че САЩ могат да изтласкат Русия и останалите традиционни доставчици на "синьо гориво" са несъстоятелни. В дългосрочна перспектива "шистовият ефект" ще добави към американския БВП по-малко от 1%, а страната така и няма да извоюва своята енергийна независимост.

Правителствата на европейските страни напълно сериозно обсъждат възможността от дългосрочни санкции и заменянето на руските енергоносители с американски. САЩ в близко бъдеще трябва да увеличат добива на шистов петрол и газ и да започнат износ през океана. Но вероятно Америка не само, че няма да може да спаси Европа от руската зависимост, но и няма да успее да постигне своята собствена енергийна независимост. Причината - шистовият добив е надценен. Това се казва в анализ на френския Институт за стабилно развитие и международни отношения (IDDRI).

Революционни хроники

В периода от 2005 до 2013 производството на природен газ в САЩ се увеличи с 33% като една значителна част от този растеж се дължи на нарасналото производство на шистов газ. През този период производството на течни горива нарасна с 52%. Приносът на шистовия петрол се увеличи от 0,29 милиона на 3,48 милиона барела дневно. В резултат на това чистият внос на петрол спадна от 11 милиона барела дневно през 2007 до 8 милиона барела през 2013.

Но шистовият бум не беше единствената причина за промяната. Голямо влияние върху спада на вноса изигра коктейла забъркан от рецесия, застаряване на населението и повишаването на енергийната ефективност, довели до общото намаляване на търсенето на енергийни ресурси. През 2012 потреблението на енергия на глава от населението в САЩ намаля с 5%, въпреки регистрирания през същата година икономически растеж.

Като цяло революцията на нетрадиционния петрол и газ доведе до смесен ефект. Цените на газа за обикновените потребители намаляха с 20% от своя пик през 2008, а цените на индустриалните компании се спаднаха наполовина. От друга страна електричеството за домакинствата продължава да расте. Разценките на индустриалните предприятия също растат, макар и с по-малка скорост.

Както и с всяка революция изходът от шистовия бум е непредсказуем. Напълно сигурно е, че САЩ ще се превърнат в износител на газ в края на това десетилетие. Но повечето сценарии свидетелстват, че САЩ ще останат вносител на суров петрол. Как това ще се отрази на американската икономика?

Математиката на шистовата революция

Шистовата революция може да повлияе на размера на американския БВП и на общото състояние на икономиката по няколко направления.

1. Ръст на покупателната способност на потребителите и производителите.

Благодарение на намаляването на стойността на произвеждания газ, компаниите-производители могат да икономисат и похарчат парите си за други цели. Същото се касае и за потребителите. Заради намаляването на цената на "синьото гориво" цените на останалите стоки също ще се понижат. Следователно, в икономиката ще се освободят средства за увеличаване на потреблението. Изчисленията на икономистите показват, че благодарение на тези ефекти през 2040 БВП на САЩ може да нарасне с 0,46%-0,57%. Става дума за обема на икономиката, а не за темповете на растеж.

2. Подобряване на търговския баланс на САЩ за сметка на намаляване на вноса на петрол.

Свиването на вноса на петрол при себестойността на производство на барел 70-80 долара и дългосрочна цена на петрола от 114 долара за барел може да донесе на икономиката за 25 години допълнителни 0,35%. Следователно през 2040 увеличаването на обема на БВП няма да надхвърли 1%. Да се чака реиндустриализация на американската икономика също не си струва. Намаляването на цените на газа ще повлияе само на незначителна част от американския промишлен сектор, произвеждащ около 1,2% от БВП.