Нито един дарител не е обявила партия ГЕРБ на последните парламентарни избори. Това става ясно от отчета, публикуван на сайта на Сметната палата.

За сметка на това 125 души са им оказали безвъзмездна помощ - в конкретния случай тези хора са им предоставили автомобили. При половината от тях е посочено, че са били дадени на партията за срок от по 30 дни. От справката става ясно, че ГЕРБ са събрали и съответно похарчили за кампанията си 1 956 867 лева. Сумата е събрана изцяло от държавната субсидия на партията. В графата членски внос не е посочен нито лев.

Най-сериозен харч в предизборната кампания е бил този за медийни услуги – 952 224 лева. Основната част от тези средства е дадена на малките телевизионни оператори – 626 057 лева. На печатните медии също е платена не малка сума – 248 744 лева, а за участие в Националната телевизия са броени едва 71 462 лева. За социологически проучвания са били платени 60 000 лева, а за митинги 360 072 лева. Командировките са стрували на ГЕРБ 51 277 лева, става още ясно в декларацията. Графата данъци в справката на ГЕРБ е оставена празна.

Коалиция за България е декларирала 186 дарители. В повечето случаи даренията са били на стойност около 300 лева. 34 души пък са им предоставили различни услуги безвъзмездно. В повечето случаи става въпрос за транспорт или за участие в митингите. Като цяло Коалиция за България е събрала и декларирала 3 019 475 лева за кампанията си. От тях 2 865 613 лева са били от държавната субсидия, от дарения сумата е в размер на 77 885 лева, а кандидатите на коалицията са участвали със собствени средства в размер на 75 976 лева.

От събраните пари декларирани като похарчени са 2 910 089 лева. Най-сериозно перо в разходите са били медийните участия, за които са дадени 1 796 393 лев. От тях 1 420 447 лева са дадени на малките телевизионни оператори, а на БНТ 144 720 лева. За социологически проучвания БСП е платила 13 800 лева, а за консултантски услуги са дадени 182 842 лева. За митинги от "Позитано 20" са платили 247 569 лева. Не малка сума е отделена и за командировки – 53 509 лева. В графата данъци от Коалиция за България са посочили 575 лева.

ДПС не са декларирали средства от дарения, но 408 души са им оказали безвъзмездна помощ – става въпрос за предоставени автомобили. От справката става ясно, че от ДПС са събрали за кампанията си 3 983 821 лева, а са похарчени малко повече – 3 959 821 лева. Според справката, събраните средства са били от членски внос – 1 242 000 лева и от държавната субсидия на движението, която е в размер на 2 741 821 лева.

Най-сериозна сума в разходите на ДПС за кампанията са били участията и рекламите в медиите – 2 132 242 лева. Основната част от средствата е дадена на малките ТВ-оператори – 549 398 лева. Сериозна сума е била отделена и за гориво – 369 684 лева. За митинги от ДПС са платили 202 719 лева, социологически агенции не са ползвани, а графата данъци оставена празна.

Атака е похарчила за своята кампания 584 430 лева. Сумата, според подадения финансов отчет е дошла изцяло от държавната субсидия на партията. Данни за дарители и безвъзмездна финансова помощ няма. Най-сериозна сума в харчовете по предизборната кампания хората на Волен Сидеров са платили за изяви в медиите – 503 694 лева. Сериозно перо в разходите на партията е бил и транспортът – разходите за гориво, които са отчетени от там възлизат на 26 856 лева.