Да запазим съществуващата организация, която ще ни бъде, надявам се, много полезна при изработването на нов Изборен кодекс. Това каза премиерът Пламен Орешарски на последното заседание на Изборния борд.

Орешарски апелира да се обмисли възможността да се продължи работа по начина, по който Изборният борд е работил досега. Премиерът подчерта, че препоръките, които са извели на заседанията през отминалите месеци са доста впечатляващи и в голяма степен мисли, че могат да бъдат добър ориентир и в усилията за подобряване на изборните правила.

Министър-председателят предложи участниците в борда да обсъдят възможността да се запази тази институционална рамка. Той посочи, че има вече установена традиция и добра практика да се събира вече изборният борд. Пламен Орешарски мисли, че е доста рисково, ако започнем да правим нови организационни форми.

Михаил Константинов попита дали ще се пише нов кодекс или ще се поправи старият. Той припомни, че над 90% от сегашния кодекс е в технически процедури. Константинов припомни предложението си за германската изборна система, която да се обсъди. Проф. Димитър Димитров смята, че може би си заслужава да се обсъди да се гласува със задължителна преференция – тоест да се гласува за партия, само ако се гласува за кандидат от листата на тази партия.

Проф. Емилия Друмева посочи, че една изборна система трябва да изпълни три функции – представителност, селекция на управляващите, тя като концепция, провеждане и резултати, да е призната от обществото. За последното тя каза, че само тогава управляващите, които са излъчени, управляват легитимно. Според нея каквато и да е изборната система, предложенията и препоръките, които се направили в резултат на работата на борда са валидни, независимо каква изборна система ще предпочетем.