Общината ще продължи да предоставя услуги в домашна среда на самотни и болни хора и след като приключи европейският проект, по който те бяха разкрити.
Предоставяните услуги са два вида: за социално включване и помощ в домакинството. От началото на февруари миналата година досега от тях са се възползвали 101 души. Освен това със създаването на звеното е осигурена заетост на 40 безработни, като домашните помощници са 30, а социалните асистенти - 10.  
Ежемесечно се правят проверки по домовете на потребителите, за да се контролира качеството на услугите. Екипът на проекта отчита голям интерес от страна на хората с увреждания и заболявания.
До края на януари 2014 година са извършени разходи по проекта за 131 555 лева. От потребителски такси са събрани 16 933 лева и те ще бъдат приспаднати от допустимите разходи, тъй като програмата изключва възможност за печалба.