"В България има/няма условия за свободно човешко развитие" - това е темата, която ще се превърне в предмет за дебати във вторник, 25 юни, от 18 ч в кафе-библиотека "ВН". Тезата и антитезата ще развият ученици от клуб "Дeбати" при Математическа гимназия "Баба Тонка". Те ще отстояват с аргументи своите мнения по въпроса, а дебатът ще бъде подготвен и журиран от самите членове на клуба, който действа във формат "Карл Попър". Младежите от клуба носител на много регионални и национални награди ще покажат умения за аргументация, критическо мислене и толерантност.