Числата от 25-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 25, 38, 2, 5, 37, 11.

II теглене: 18, 29, 13, 46, 42, 34.

---------------------

6 от 42

I теглене: 21, 32, 5, 11, 42, 18.

---------------------

5 от 35

I теглене: 27, 9, 14, 6, 28.

II теглене: 8, 9, 19, 11, 34.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 1, 3, 2.

Печеливши цифри: 5, 2, 8.