Ромските момичета напускат училище и се впускат в семейния живот най-често в шести клас. Тогава обикновено се задомяват без брак и скоро настъпва първата им бременност. Това стана ясно на вчерашната среща по проект за намаляване на ранните бракове в тази общност.
Когато полицейските органи направят проверка по сигнал, че има съжителство с малолетна, най-честият отговор е „на гости съм“, потвърди Елена Славова от фондация „Европейски център по медиация и арбитраж“. Въпреки многобройните сигнали от социалните служби към прокуратурата за малки майки, почти няма предприети действия, каквито са предвидени по закон.
Неправителствената организация ще работи в продължение на 6 месеца във Ветово, като финансирането е осигурено от френски донор, който на всеки две седмици възнамерява да контролира дейността. Всички участници в проекта са категорични, че най-голямо внимание трябва да се обърне върху образованието на децата от циганското малцинство, за да може то да се превърне в ценност. Липсата на каквато и да е квалификация създава проблеми с намирането на работа и осигуряване на прехрана за постоянно увеличаващите се фамилии.
Имаме добрия пример на село Долни Цибър, Монтанско, където директорът на училището е ром, повечето от учителите също са роми и децата ходят с желание на училище, посочи Славова.
Фондацията е направила проучване и само за миналата година 30 момичета са отпаднали от училище във  Ветово. Трябва да се намери начин те да имат шанс отново да се върнат в класните стаи и директорът на СОУ-то там е готов да въведе вечерна форма на обучение.
Предстои екип на неправителствената организация да се срещне и разговаря с 20 семейства от ромския етнос във Ветово, а специално внимание от страна на психолозите ще бъде обърнато на тийнейджърките, които са станали майки. В изпълнението на проекта са включени и трима роми, които в момента се обучават за социални медиатори, за да бъде улеснен достъпът до социалната им група. Ще се търси съдействие и от местните духовни лидери - пастор от евангелска църква и ходжа, за да се обърне внимание на здравната култура на циганите.
Ще се постараем да намерим жена акушер-гинеколог, която на достъпен за тях език да им обясни за опасностите от ранната бременност и абортите, както и за контрацептивните средства, каза още Славова.