353 регистрирани на Бюрото по труда безработни са си намерили работа през февруари, съобщи директорът Баки Солак. Хората без работа, записани в бюрото, през февруари са били общо 4613 души, сред тях преобладават завършилите средно образование - 2558, с дипломи за висше са 992 човека. Новорегистрираните безработни са 718 души, съобщи Солак. Равнището на безработица за община Русе е 5,7 процента, което на фона на средното за страната от 12,2% изглежда добре.