Русенският университет прие студенти от Казахския национален аграрен университет за 10-дневен стаж по топлоенергетика и електроенергетика. Стажантската програма се реализира по договор между двете висши училища под ръководството на директора на Центъра за продължаващо обучение проф.Пламен Даскалов.
Занятията на бъдещите магистри се провеждат в технологичните бази на Аграрно-индустриалния факултет и Електрофакултета. Вчера, в Деня на отворените врати на Топлофикация-Русе, те проведоха практика в диспечерската зала на ТЕЦ-Русе. Бъдещите инженери се запознаха с процесите по производство и пренос на топлинна енергия, както и с индустриалните съоръжения. Предстои им практическо занятие в „Оргахим“, където ще изучават опита на предприятието в областта на енергийната ефективност. Там ще видят енергоспестяващо саниране на промишлени здания и използване на слънчеви колектори.