Недостроената рампа към подземния паркинг в новата част на Доходното здание, която сега е на кота нула, води до течове в основите на сградата. По същата причина вода се просмуква и към Старата полиция, която едва се крепи. При силни дъждове водата в зеещия изкоп стига до метър. Това съобщи на вчерашната общинска сесия кметът Пламен Стоилов, за да обясни на съветниците защо в конкурса за отдаване под наем на корпуса, в който е „Хепи“, има нужда от наливане на 300 000 лева още през първите 18 месеца на договора. 
Строителството на рампата е спряно заради нуждата да бъде препроектирана, а изработването на новия проект се забави заради лоша организация, но следващата седмица се очаквало да бъде готов, каза още Стоилов.
Преди строежът да бъде размразен обаче, ще трябва проектът да получи одобрението на Института за недвижимото културно наследство. След като рампата бъде готова, построеното до кота нула ще бъде консервирано за по-добри времена. Укрепването на Старата полиция и опаковането й също се бави заради рампата, подчерта още Стоилов.
Независимо от тези обяснения общинският съветник арх.Венцислав Илиев настоя, че е по-добре парите за ремонта на Доходното да се дадат от самата Община, а не да се разчита на инвестиции от наемателя. Той поиска проектирането на ремонта също да бъде направено от общинска администрация. Според него, ако фирмата не може да си върне вложението от 500 000 лева, има опасност имотът да мине в нейни ръце. Арх.Илиев пледира и за намаляване на срока на договора за наем от 10 на 5 години.
Кметът обаче опонира и видя в изказването му противоречие. Ако ограничим срока, това означава, че ще сложим бариера пред кандидатите, каза Стоилов. Той обясни, че ако наемателят направи проекта и инвестира в него, общинските средства ще могат да се ползват за други належащи нужди на града. Не можем да си позволим да вложим в един обект 500 000 лева, защото това означава там да насочим всичките си капиталови разходи, каза Пламен Стоилов.
Съветниците одобриха конкурсните условия за отдаване под наем на ресторанта така, както бяха предложени. Единствената промяна бе броят на разкритите работни места от конкурсно условие да стане критерий за оценка, който да носи точки.