Кметът на Русе Пламен Стоилов подписа вчера едногодишно споразумение за сътрудничество с представители на 11 риболовни сдружения, дружества и еднолични търговци.
В споразумението се казва, че основните и общи цели ще са опазване на рибното богатство в езерото на Николово, увеличаване на рибните му ресурси, поддържането на района в чист и приветлив вид, създаването на условия за отдих и туризъм, задълбочаване на взаимодействието между Общината, клубовете по спортен риболов и магазините за риболовни принадлежности.
Общината се ангажира да определи зона в опашката на езерото, забранена целогодишно за риболов, за да може рибата да се размножава спокойно. Ще бъде забранен риболовът с електрически лодки, чрез които се захранва точно определено място навътре във водата и после в него се пускат въдици.
Партньорите по споразумението ще изработят и монтират указателни табели за условията на риболов, видовете риба, стандартите за улов и телефоните на контролните органи. Те ще набират още дарения за зарибяване на езерото, ще организират периодични акции за почистване на района и ще си съдействат при провеждането на състезания за въдичари.
Кметът покани представител от вчерашните си гости на среща с депутатите от Русе и бъдещия областен управител. Той апелира още за подкрепа до приключване на процедурата по прехвърляне на собствеността на малкото езеро в Лесопарка на Община Русе.
Стоилов информира в заключение, че езерото ще бъде зарибено скоро с около 1500 шаранчета с тегло 200-300 грама.