Договор за реализиране на нов Център за настаняване от семеен тип и наблюдавано жилище за хора с психични разстройства подписа вчера в столицата зам.-кметът Иван Григоров. Проектът е на стойност 280 000 лева по ОП „Развитие на човешките ресурси“, а продължителността му е 14 месеца. Центърът ще има капацитет 15 души, а наблюдаваното жилище - 8 души. Социалните услуги ще се предоставят в закрития наскоро дом „Райна Гатева“. Предвижда се ремонт на сградата по проекта, а Общината ще финансира изграждането на асансьор и естакада за инвалидни колички. Центърът и наблюдаваното жилище ще осигурят заетост на 30 специалисти.