Хората, които са работили и трупали стаж в Гърция, но все още чакат да разберат дали той ще им се признае и ще получават пенсия, могат да потърсят съдействие от териториалното поделение на НОИ. За целта трябва да се попълни СОЛВИТ формуляр за подаване на жалба и собственоръчно да се подпише, след което да се представи в РУ „СО“ или да се изпрати по пощата. Формулярът е публикуван на интернет страницата на НОИ.