Новият цех за трамбовъчна техника на „Атлас Копко Лъфтън“, който бе открит преди около година, е допринесъл за двойно увеличение на оборота на компанията за миналата година, става ясно от финансовия отчет на дружеството. След инвестицията в размер на 3,8 млн. евро персоналът на фирмата е увеличен с тридесетина човека, а общите приходи нарастват от 30,7 млн. лева през 2011 г. на 68,4 млн. лева през 2012 г. или с невероятните 123%. Двойно е увеличена и нетната печалба за годината - от 5,3 на 10,7 млн. лева. Така на практика инвестицията в новия цех се е изплатила в рамките на една година.
За 2013 г. компанията очаква задържане на приходите на миналогодишните нива, но увеличение на печалбата чрез намаляване на производствените разходи. За целта закупуването на части за произвежданите продукти се прехвърля от Западна в Източна Европа. Ще бъдат финализирани проекти за оптимизиране на процеса на сглобяване и стартиране на програми за управление на материалните запаси.
„Лифтън“ бе първата създадена „на зелено“ компания в Русе през далечната 1994 г. По-късно английските инвеститори продадоха производителя на хидравлична техника на шведския гигант „Атлас Копко“. В момента собственик на всички дялове на капитала на „Атлас Копко Лифтън“ е „Атлас Копко Интернешънъл Б.ВV, Холандия. Крайната компания-майка е „Атлас Копко“ АБ - Швеция.