Числата от 48-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 5, 37, 48, 6, 23, 46.

II теглене: 12, 24, 49, 38, 14, 19.

---------------------

6 от 42

I теглене: 11, 35, 23, 20, 25, 4.

---------------------

5 от 35

I теглене: 28, 15, 2, 17, 22.

II теглене: 12, 4, 14, 29, 25.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 3, 1, 6.

Печеливши числа: 0, 3, 2. /