Данните за населението на България от последното преброяване през 2011 г., осъществено от Националния статистически институт, са некоректни. НСИ направи цялостен преглед на проведеното преброяване на населението и резултатите от него и излезе с критичен доклад, който публикува на сайта си. Още в началото на документа Институтът критикува промяната на периода, в който трябваше да бъде направено преброяването.

Номерата на личните карти на граждани, участвали чрез интернет в Преброяването на населението през 2011 г. , са били използвани неправомерно вместо да се използва електроне подпис, както в други страни от ЕС. Това е заключението на Националния статистически институт, който до края на месеца трябва да представи в "Евростат" окончателните данни за
Общ брой на преброеното постоянно население в страната към 1.02.2011 г. –е 7 364 000 души. В неговото формиране участва отрицателният естествен прираст между двете последни преброявания в размер на 389 000 души, както и отрицателното салдо от международната миграция в размер на 175 000 души (306 000 емигранти и 131 000 имигранти).

От НСИ отбелязват, че след влизането на България през 2007 г. в ЕС по огледални сравнения с други държави-членки, броят на българските граждани в чужбина е по-голям. Реалният брой на постоянното население в България е надценен дори и след включването в населението на около 166 000 души, които имат настоящ адрес в страната, но не са преброени. Допълнителна светлина би се получила от данните, събрани в отговор на въпросите за постоянния и настоящия адрес на лицата.

Като едно от нарушенията се посочва уволнението още при пробното преброяване през 2010 г. на шестима ключови експерти, трима от които са били върнати на работа по-късно с решение на съда. В резюмето не се посочва нищо по-конкретно, но вероятно става дума за уволнението на шефа на дирекция "Демографска и национална статистика" в НСИ Иван Балев и други петима след скандал, предизвикан от ВМРО.

Партията се възмути, че в електронната анкетна карта сред възможните отговори за етническа принадлежност бяха посочени "българска", "турска", "ромска" и "други", а в падащо меню опциите като "македонци", "гагаузи", "българомохамеданин", "афроамериканец" и други. Тогава статистиците се защитиха, че използват номенклатури от предходни преброявания. След скандала тогавашният председател на НСИ Мариана Коцева подаде оставка, премиерът Бойко Борисов не я прие, но уволни двама от заместниците й, а тя - трима души от по-ниските нива.

Според сегашното ръководство онлайн преброяването е било предприето прибързано, без задълбочена подготовка и без проучване на опита от други страни. През 2010 г. ГЕРБ с промяна в закона измести преброяването за февруари 2011 г. вместо за март, както беше планирано и така подготовката трябваше да се извърши в съкратени срокове. Тогава обяснението беше, че управляващите се нуждаят от информацията, за да подготвят Националната програма за развитие България до 2020 г. и новия 5-годишен програмен период за усвояване на европейски фондове - 2013-2017 г.

Според сегашното ръководство неправилен е бил и акцентът в медийната кампания на преброяването, защото насърчавала да се участва онлайн. Освен това било разяснявано, че въпросите, свързани с етническата група и вероизповеданието, не са задължителни, вместо да се наблегне на уникалността на преброяването като източник на тази информация. Според авторите на доклада относителният дял на неотговорилите на тези въпроси е твърде висок, но се прикрива с доброволността на отговора. Общо 2.3 млн. души не са отговорили за принадлежността си към определено вероизповедание.

Докладът, изготвен сега, поставя под съмнение броя на населението, установен от преброяването към 1 февруари 2011 г. - 7.364 млн. души и смята, че е надценен. Нереалистично, според сегашните оценки, е, че през 2011 г. жилищните сгради са се оказали с 64 хил. по-малко, отколкото при предходното преброяване през 2001 г., въпреки строителния бум по това време.

Сред другите нарушения са необосновано бързото определяне на преброителните участъци, краткото обучение на преброителите - за няколко часа вместо за 2-3 дни. Имало случаи, при които електронната карта пък е попълвана от един член на домакинството от името на други, които в момента отсъстват.