Във връзка със спекулации в някои от българските медии, че инвеститорите в „Мадара Юръп“ са неизвестни офшорни дружества и компанията не разполага с необходимия капитал за осъществяване на проекта „Бляк Сий Гардънс Еко Ризорт“ бихме желали да направим следните уточнения, пишат от дружеството в писмо до медиите.
Според изнесената информация, „Мадара Юръп“ е публично акционерно дружество, 99.9% от което притежава „Рейнбоу Малта Холдингс Лимитид“. Във връзка със сертифицирането си за приоритетен клас инвеститор, както и за да бъдат изцяло спазени изискванията на Закона за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици, „Мадара Юръп“ подаде документи и бе регистрирана в Търговския регистър на 24.03.2014 г.

Собственик на „Рейнбоу Малта Холдингс Лимитид“ е „Рейнбоу Груп Сървисиз Лимитид“, регистрирано на Британските Вирджински острови. Действителните собственици на „Рейнбоу Груп Сървисиз Лимитид“ са физическите лица: Франсиен Гейл Уикъм, Юън Гейл Шорт, Найджъл Върнон Шорт, Луиз Елизабет Шорт, Марк Джон Дейвис, Сара Джанет Дейвис и Пол Райли, уточняват от дружеството.

Според „Мадара Юръп” фамилията Шорт е развила голям семеен бизнес със стомана и нейна фирма е била класирана на 18 място в топ 100 на британските компании. През 2003 г. фамилията продава бизнеса си на водещата компания „Брамбълс“ Австралия. След това фамилията инвестира средствата си в редица проекти, сред които е и проектът за ваканционен еко-комплекс на българското черноморие „Бляк Сий Гардънс Еко Ризорт“. Част от фамилията Шорт са и Марк и Джанет Дейвис.

Пакети акции в „Мадара Бългериън пропъртис фънд“ са придобили редица известни личности. Един от тях е Еди Джордан, бивш притежател на отбор от „Формула 1“.

„Мадара Юръп“ се представлява в България от Скот Джеймс Пъркинс и Людмил Владимиров Гачев. Гачев е независим финансов експерт, който е работил за редица банки в България, сред които са „Хипоферайнц банк“ (Австрия), „Хеброс банк“, HVB Биохим, БТК, Корпоративна търговска банка, „Булбанк“, пишат още от компанията.

Предстои Общо събрание на акционерите на „Рейнбоу Малта Холдингс Лимитид“, на което се очаква „Мадара Бългериън Пропъртис Фънд“ да придобие 50% участие в „Рейнбоу Малта Холдингс Лимитид“ и по този начин да влезе в проекта, съобщават от дружеството.

Фондът разполага с достатъчен капитал, набран специално за „Бляк Сий Гардънс Еко Ризорт“ на Лондонската фондова борса. Във връзка с тиражираните в медиите информации относно неяснотата около акционерите „Креди Суис Клайънт Номинийс“ на банката „Креди Суиз“ и „Ситифрендс Номиний“ на банката „Сити груп“, бихме искали за заявим, че зад „Креди Суис Клайънт Номинийс“ стои един от най- известните и реноминарни инвестиционни фондове „Раб Кепитъл Спешъл Ситюейшън Фънд“, а зад „Ситифрендс Номиний“ - един от най-старите английски пенсионни фондове в света „Форейн&Колониал“ с хиляди акционери.

След Общото събрание, всички акционери в „Мадара Бългериън пропъртис фънд“, които ще придобият участие в „Рейнбоу Малта Холдингс Лимитид“ и съответно в „Мадара Юръп“ ще бъдат обявени в българския Търговския регистър съгласно изискванията на Закона за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици, обещават в писмото си от „мадара Юръп”.

„Компанията „Мадара Юръп“ няма да получи държавни финансови помощи и преференции, а очаква необходимата административна и институционална подкрепа за осъществяването на проекта. Цялата прилежаща инфраструктура, включително пътища, ВиК и пречиствателни станции, ще бъде изградена от инвеститора и това няма да е за сметка на българските данъкоплатци“, уверява Скот Пъркинс, член на борда на директорите на „Мадара Юръп“.

Накрая се подчертава, че няма да бъдат иетикакви действия по реализация на проекта, преди да се получи необходимата Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) и всички строителни разрешителни в надлежния ред.

За да уверим обществото, че дейността ни е напълно прозрачна, сме готови да включим всички заинтересовани граждански и природозащитни организации да участват в Зелен борд по проекта, по който въпрос също съвсем скоро ще внесем яснота, завършва писмото.