„Господ повикал при себе си Мойсей и му казал, че има две новини за него - добра и лоша, с коя искал да започне. Мойсей помислил, помислил и поискал хубавата. Ти ще вдигнеш ръка, ще разсечеш морето и народът ти ще премине отвъд, ще бъде спасен - това е хубавата новина, казал му Господ. Мойсей се зарадвал и казал, че след като чул това - вече нищо не можело да го уплаши. Но Господ допълнил: Не е така Мойсей, защото преди да разсечеш морето, ще трябва да направиш оценка за въздействието върху околната среда....“
С този виц започна лекцията си в Русенския университет еврокомисарят Кристалина Георгиева. И продължи с извода, че трябва са спрем да приемаме като лоша новина изискването да се грижим за природата и да намаляваме превантивно рисковете пред нея и хората. „Една инвестиция в превенция струва десетки пъти по-евтино от средствата, необходими за справяне с щетите“, каза Георгиева пред аудиторията, събрала множество политически лица, представители на местната власт, преподаватели, студенти и специалисти в областта на защитата на населението, учени от БАН и Агенцията за ядрено регулиране.
Георгиева, освен гост, бе и патрон на организирания в университета семинар за превенция на природните и предизвиканите от човека бедствия. Тя беше и първият лектор, който представи пред гостите възможностите и ролята на Европейската комисия и останалите евроинституции в работата по превенция и реакция при бедствия.
Еврокомисарят се запозна с проектите и разработките на университета в областта на защитата на населението и не скри, че е изключително впечатлена от постиженията на русенци. По-късно тя се срещна със студенти по екология и европеистика.
Ректорът проф. Христо Белоев връчи на еврокомисар Георгиева почетния Кристален знак на Русенския университет, а после с гордост й показа учебната база, с която разполагат над 10 500 студенти, обучаващи се в 8 факултета по над 120 магистърски и бакалавърски програми. Запозна я с проектите в областта на защитата на населението, с които РУ от години жъне признание сред научната общност, включително и със специализирания робот с дистанционно управление за действия при извънредни ситуации. Имаме и нови идеи, за които ще разчитаме и на вашата подкрепа, каза ректорът проф. Христо Белоев и обяви, че по тях нашата Алма Матер работи съвместно с БАН и Военната академия „Г.С.Раковски“.
По-късно Кристалина Георгиева се срещна с Управителния съвет на Националното сдружение на общините, което заседаваше в Русе.