Търг за отдаване под наем за период от 10 години на 5079 декара държавни ниви ще проведе на 24-25 юни Областната дирекция „Земеделие и гори“. Заявки за участие се приемат до 21 юни. За всички землища началната тръжна цена, равна на рентата, която ще се заплаща всяка година за целия период, е една и съща - 27 лева на декар годишно.
За отдаване се предлагат над 10 000 декара пасища и мери при начална цена 6 лева/дка. 414 декара съществуващи и запустели ниви ще се разиграят на търга за създаване и отглеждане на трайни насаждения, за които има получени предварителни заявки. За тях наемите варират в течение на периода, като за първите 3-4 наем не се събира.
Предлагат се за отдаване 7 дка съществуващи трайни насаждения и 2318 дка ливади.
Голямото наддаване на тези търгове е за нивите, отдавани за 10 години, за които арендатори и кооперации вдигат началната цена в пъти. През миналата година рекордната цена бе 100 лева за декар, предложена за парцел в землището на Хотанца. Така за привилегията да обработват земи от ДПФ някои фермери вече са готови да плащат трицифрени суми на декар годишно.
Масовите оферти миналата година бяха за ренти от порядъка на 65-75 лева за декар. Трябва обаче да се има предвид, че това е цената за следващите десет години, която остава неизменна. За това време пазарните наеми за земеделската земя вероятно ще се покачат значително, най-малко заради нарастващите европейски субсидии за единица площ, които сега са на две трети от тези в старите страни членки.