Дългоочакваният ремонт на Задругата на майсторите ще започне в края на следващата седмица. Кметът Пламен Стоилов съобщи, че разрешението на Националния институт за недвижимо културно наследство вече е получено и днес ще бъде подписано възлагането на строителството.
105 хил. лева е сумата, предвидена за строителните дейности по подновяване на покрива на паметника на културата. Арх.Живка Бучуковска обясни, че освен цялата покривна конструкция и хидроизолацията, ще бъдат направени нови олуци и обшивки.
Засега пари за цялостен вътрешен ремонт не са предвидени, макар че в резултат на течовете сградата е в трагично състояние - орнаментите на таваните са напукани, мазилката по стените е съсипана, а на места дървеното дюшаме е изгнило. 
Според арх.Бучуковска с отпуснатите средства по време на ремонта биха могли да се поправят някои вътрешни дефекти. Кметът Пламен Стоилов пък заяви, че за цялостно вътрешно обновление ще може да се говори по-късно, тъй като става дума за повече средства. Целта ни сега е да спрем течовете и овлажняването, за да не се съсипва повече паметникът на културата, каза той. Така и не стана ясно вторият етап да е обвързан с конкретен срок.  
Компанията, която ще прави ремонта на Задругата сега, е „Инфраинженеринг“ - дружество, регистрирано по Закона за задълженията и договорите. То е спечелило общата поръчка на Общината за ремонт на общинските сгради. Според регистрите дружество е обединение от „Инфраинженеринг-ДБ“ ЕООД и „Полистрой 2001“ ООД. „Инфраинженеринг-ДБ“ се оказва свързана с популярната напоследък „Крис груп“ чрез „Консорциум Инфра груп“.