Първи поетичен конкурс за млади таланти се проведе в община Ценово, а резултатите бяха обявени на Световния ден на поезията 21 март. Организатори бяха Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Община Ценово и читалище „Христо Ботев“.
Първо място жури с председател Мануела Симеонова присъди на Ренета Костадинова, седмокласничка в училището в Ценово, второ - на Деница Петрова, също в 7 клас в същото училище, а трета е Борислава Симеонова, 3 клас, основно училище „Св.Климент Охридски“ в с.Долна Студена.