Започна събарянето на опасните сгради на бившия Пети полк на ул. „Майор Узунов“ и „Александровска“. С тази задача е натоварена фирма „Медиком“, която през 2013-а спечели двугодишна поръчка за премахване на общинските имоти, които застрашават живота и здравето на гражданите.
Събарянето се прави така, че строителните материали да падат навътре, а не от страната на тротоара, за да не застрашават коли и пешеходци.
Премахването на сградите ще стане на два етапа. Първо ще бъдат срутени стените до безопасна височина, след това ще има известно прекъсване заради необходимостта да се премести един трафопост.
Част от строителните отпадъци ще бъдат откарани до инсталацията за рециклиране, която скоро ще бъде готова. Това ще спести пари на Общината, тъй като там цената за тон отпадък е 7,95 лева, докато депонирането на сметището излиза двойно по-скъпо. Годните за  употреба тухли ще бъдат прибрани на склад, а най-натрошените вероятно ще бъдат предоставени за изравняване на терени.