Приет е с широк консенсус документ, становище на КСНС, с изключение на ПП Атака, за рисковете пред България, свързани с развитието на кризата в Украйна. Това заяви президентът Росен Плевнелиев след заседанието на КСНС.

КСНС обсъди развитието на кризата в Украйна и произтичащите рискове за България. България действа като член на ЕС и НАТО, като отчита националния си интерес, България работи за това ЕС да има единна позиция за Украйна. България подкрепя суверенитета, единството и териториалната цялост на Украйна. Проведеният на 16 март 2014 г. референдум в Крим е в нарушение на международното право и България не признава резултатите от този референдум, добави Плевнелиев.

Той заяви, че членовете на КСНС призовават всички страни, които имат участие в кризата, да преустановят провокациите. Изпращането на мисия на ОССЕ в Украйна е важна стъпка за гарантиране на мирното разрешаване на конфликта. България подкрепя подписването на политическата част на споразумението за асоцииране на Украйна с ЕС, както и подписването на икономическата част след провеждане на свободни избори за президент.

Консултативният съвет за национална сигурност счита, че диверсификацията на доставките на газ, ускоряване изграждането на интерконекторните връзки със съседните страни и разработването на газовите находища в Черноморския шелф във възможно най-кратки срокове са безалтернативен национален приоритет.

С оглед на развитието на обстановката в Украйна, Консултативният съвет за национална сигурност отправя следните препоръки:

Първо, Съветът за сигурност към Министерския съвет и Националният щаб за мониторинг на обстановката в Украйна да следят и анализират процесите, които генерират рискове за сигурността на страната и своевременно да предприемат необходимите мерки за противодействие.

Второ, изпълнителната власт да предприема действия за недопускане нарушаването на енергийните доставки, да ускори работата по изграждането на интерконекторните връзки и да осигури необходимия резерв, което да позволи на страната да преодолее евентуална енергийна криза.

Трето, българските институции да поддържат активен диалог с българските общности в Украйна и да им оказват необходимото съдействие.

Четвърто, като подкрепя досегашните усилия на българското правителство, Консултативният съвет за национална сигурност препоръчва на Министерски съвет при последващите дискусии, в рамките на Европейския съюз, да аргументира българската позиция, отчитайки всички рискове за България, включително и икономическите, свързани с развитието на кризата.