Русе държи рекордна за страната цена на агнешкото месо - близо 16 лева за килограм за цяло агне, показват данните на Министерството на земеделието и храните. Регистрираните през миналата седмица цени варират между 11,60 лв./кг за кланично тегло до 15,95 лв./кг. Най-скъпо агнешкото се продава в Русе и София. Средната цена на едро на продукта за страната се покачва с 0,5% спрямо предходната седмица, до 13,95 лв./кг.
За поредна седмица не е отчетено предлагане на цяло агне в големите търговски вериги.
В другите търговски обекти /ДТО/ цените на дребно на агнешкото са в интервала от 11,00 лв./кг до 14,70 лв./кг. Средната стойност за страната се покачва с 2,1% спрямо предходната седмица до 12,89 лв./кг, тъй като тази седмица е отчетено предлагане на продукта и в Ловеч, на най-високата стойност за страната.
Средно за страната, цената на дребно на цяло агне в ДТО е с 1,06 лв./кг по-ниска от тази на едро.