Със смесени чувства посрещна публиката в квартал Селеметя поредната изява от фестивала за съвременно градско изкуство „Аз, Градът“. Когато организаторите и участниците прекрачиха запустелия двор на бившето училище в квартала, роми наизлизаха от дворове и се събраха да видят „какво им носят“. Когато разбраха, че този път им „носят“ само концерт и филм, разочарованието се изля в недоволни и дори агресивни реплики. Посипаха се очевидно усъвършенствани в изборни кампании викове от типа на „Искаме детски площадки!“ и „Вижте как живеем“, които звучаха гротескно на фона на изтърбушеното и обрано до шушка училище.
Щом обаче засвири Биг Бенд Русе, страстите се поуталожиха и събралото се множество започна повече или по-малко да се полюшва и откровено да подскача в ритъма на музиката. Невръстните хлапета с любопитство се взираха в бляскавите инструменти на оркестрантите, а баби с шалвари пъргаво ситняха свои танци под звуците на джазираните изпълнения. „Зрители“ се бяха накачулили дори по покрива на изтърбушеното школо. След концерта бе показан и аудиовизуалният спектакъл „Звуци и картини от Русе 2“.