Нито една оферта не е била подадена на търга за активите на фалиралата „Дунавска коприна“, научи „Утро“ от синдика Иво Траянов. Имотите бяха разделени в три позиции, като в първата бяха включени 39 промишлени и административни сгради, складове и други на пазарна стойност 11 877 500 лева. Те се предлагаха на начална цена от 7 601 600 лева, което представлява 80% от ликвидационната им стойност - 9,502 млн. лева. Очаквано кандидати да броят толкова пари накуп не се появиха.
Другите две позиции от търга бяха за терени с площ 3,33 дка и 0,42 дка.
Активите ще бъдат предложени на следващи продажби съгласно законовата процедура. Иво Траянов не пожела да разясни дали имотите ще бъдат отново продавани накуп или ще бъдат предложени поотделно, за да се намерят по-лесно купувачи.
С ликвидацията трябва да се покрият задълженията на „Дунавска коприна“ за 11,4 млн. лева, две трети от които са към държавата. Сред частните кредитори на „Дунавска коприна“ са „Топлофикация Русе, „Полисан“, „Актив“ ООД, „Ди Ел 67“ и Брентаг България“. Тъкачницата има да дава пари и на доста бивши служители и други физически лица.
„Дунавска коприна“ за втори път бе обявена в несъстоятелност заради необслужван дълг към държавата по две схеми - публичен за 759 635 лева и частен по ЗУНК за 5 958 550 лева. Плащанията по тях бяха прекратени през 2010 г. от новите собственици - панамската офшорка „Праймлайф Корпорейшън“, зад която стоят варненски бизнесмени.