Всеки работещ в Русенско издържа с доходите си средно 2.63 души. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро за 2013 година. Общият брой на заетите лица е 89 400 души или 44.2% от населението на 15 и повече навършени години в област Русе. В последните години този брой непрекъснато намалява. Пикът бе през 2009 г., когато заетите бяха 111 500 души. За четири години броят им се е стопил с 22 100.
През 2013 г. икономически активните лица /работещи или безработни/ в област Русе на възраст 15-64 навършени години са 101 400 или 66% от населението. Общият брой на заетите е 89 400, или 44.2%. Делът на заетите лица от населението в трудоспособна възраст /15-24 г./ в област Русе през 2013 г. е 57.7% при среден за страната 59.5%. В най-добрата за работа възраст 35-44 г. работят трима от всеки четирима жители на областта. В тази група е регистриран най-високият коефициент на заетост - 75,3%. Сред заетите с висше образование са 24 800 души, а със средно образование - 55 400. При висшистите коефициентът на заетост е 66.4% при 69.4% за 2012 година. При лицата със средно образование заетостта също намалява в сравнение с 2012 г. с 2.3 процентни пункта и достига 52.0%.
Безработните лица са 12 700, а безработицата в областта за 2013 г. е 12.5% при средна за страната 12.9%.
Икономически неактивните лица на възраст 15-64 са 52 200, от които 24 200 са мъже и 28 000 - жени.