Областният управител Данаил Ковачев върна за ново обсъждане решение 173 на Общинския съвет от 28 март, с което спортно игрище на ул.“Петрохан“ се отдава под наем за срок от 10 години на Сдружение „Футболен клуб Дунав от Русе“ срещу месечна наемна цена от 350 лева без ДДС. Според него актът е незаконосъобразен, тъй като спортните имоти са специални и разпореждането с тях трябва да става според разпоредбите в Закона за физическото възпитание и спорта, а не според тези на Закона за общинската собственост. И това трябва да става след провеждане на търг или конкурс, както е записано и в Наредба 28 на Общинския съвет за условията и реда за използване на спортните обекти.
В становище до Общинския съвет кметът Пенчо Милков твърди, че тези съображения са неправилни, тъй като за имота няма Подробен устройствен план и той не е регулиран. Той фигурира като спортен в Кадастъра, където е указан начина на трайното му ползване. Този начин за трайно ползване обаче няма самостоятелна доказателствена сила. 
С тези аргументи председателят на Общинския съвет акад. Христо Белоев предлага на съветниците  решението да се прегласува в същия вид. През март то беше прието с 47 гласа „за“ и само един „въздържал се“. Тъй като не е известно някой друг спортен клуб да иска въпросния терен, спорът изглежда чисто юридически. Ако решението бъде прегласувано, за областният управител ще остане само възможността да го оспори в съда.