Все още се работи по присъединяването на двата алтернативни язовира "Ахелой" и "Порой" към мрежата на ВиК Бургас. Предстои изграждането на две пречиствателни съоръжения. Това съобщиха от местното водопреносно дружество за БТА. 
Разпореждането на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за присъединяване на тези язовири беше издадено през декември 2020 година. Причина за търсенето на алтернативни водоизточници стана продължително засушаване във водосбора на язовир "Камчия" и реалната опасност от въвеждане на режим на водата в Бургаско. Още тогава стана известно, че в тази връзка ще бъдат необходими допълнителни строително-монтажни работи по язовирните стени, водовземните кули, основните изпускатели и изграждане на съоръжения за пречистването на водите от двата язовира.
С присъединяването на "Ахелой" и "Порой" ще се постигне по-балансирано разходване на полезните обеми в сега наличните язовири. Това ще облекчи много подаването на вода към Равда, Несебър и Слънчев бряг, които са едни от големите консуматори на вода през летните месеци. Двата язовира са с общо обем от 55 млн. куб./м, посочиха още от ВиК Бургас. В областта не е имало обилни валежи близо година. От дружеството очакват повече дъжд да падне в края на май и началото на юни, като в същото време отчитат, че климатът на България продължава да се променя и все повече се доближава към този в Гърция, където вали обилно в редки случаи и за кратко време. 
При наводнението в района на Царево през септември 2023 година дъждът е бил повече от 300 литра на квадратен метър. Този валеж обаче, който е продължил по-малко от 24 часа, не е успял да напълни близкия яз. "Ясна поляна", отчетоха от ВиК Бургас. Справка на БТА показа, че към 10 април полезният обем на основния за областта язовир "Камчия" е 48,54 на сто. При язовир "Ясна поляна" стойността е около 43 на сто. Според бюлетина на Министерството на околната среда и водите за състоянието на водите в страната и при двата язовира се наблюдава негативна тенденция по отношения на прихода и разхода на вода. Отчита се още, че водните количества на реките в Черноморския басейн са под праговете за средни води и около праговете за ниски води.